[[ratingoutline]]


  • Broszura o ojcostwie, adresowana do rodziców małych dzieci. Materiał dostarcza wiedzy na temat budowania dobrej relacji ojca z dzieckiem i jej znaczenia dla jego prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego w dzieciństwie i dorosłości, korzyści, jakie ojcowie mogą wynosić z zaangażowania w relację z dzieckiem, możliwych form budowania bliskiej relacji z dzieckiem przez ojca, znaczenia zaangażowania od momentu narodzin dziecka, znaczenia zaangażowania w codzienne czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz przykładów i propozycji możliwych działań w formie innych pomocnych i inspirujących do zaangażowanego ojcostwa publikacji i miejsc w sieci.

    Broszura powstała w 2023 r. w ramach projektu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze