[[ratingoutline]]


  • Bezpieczne (ufne) przywiązanie powstaje dzięki uważności rodzica na potrzeby dziecka, adekwatnemu ich zaspokajaniu, zaangażowaniu w interakcje z dzieckiem i zapewnieniu mu poczucia fizycznego i emocjonalnego bezpieczeństwa. Taka więź jest fundamentem dalszego rozwoju, sprzyja większej otwartości na poznawanie nowych rzeczy i osób, eksplorowaniu otoczenia, podejmowaniu kontaktów z innymi i tworzeniu z nimi bezpiecznych i dojrzałych relacji w przyszłości. 

    Dzieci mające dobrą relację z tatą (opartą o jego zaangażowanie, poświęcanie dziecku czasu i uwagi oraz dostępność fizyczną i emocjonalną) rozwijają się lepiej w wielu obszarach, m.in. poznawczym, społecznym i emocjonalnym. Wczesne zaangażowanie ojca w relację z dzieckiem sprzyja rozwijaniu bezpiecznego przywiązania. Dzięki temu dzieci doświadczają nowych sytuacji jako mniej stresujących i są bardziej otwarte na eksplorację, co pomaga im szybciej nabywać nowe kompetencje. W dłuższej perspektywie, zaangażowanie ojców wpływa także m.in. na rzadsze problemy w zakresie zdrowia psychicznego, niższą impulsywność, lepszą samokontrolę i rzadsze doświadczanie intensywnych trudnych emocji.

    Dotyczy to zarówno małych dzieci, jak i nastolatków.

    W publikacji opisano znaczenie budowania dobrej relacji tata-dziecko zarówno z perspektywy rozwoju dziecka, jak i korzyści wynikających dla ojca. Publikacja zawiera również wskazówki dla ojców, jak budować więź z dzieckiem, spis polecanych źródeł wiedzy, z których mogą korzystać ojcowie.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze