Tematyka

 • Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 9-12 lat


  Malinowa okładka. U góry w bąblu unoszący się nad tłumem niczym helikopter Necio: komputer-robotZajęcia mają na celu wprowadzenie uczestników w tematykę szkodliwych treści nadawanych online, nauczenie dzieci krytycznego podejścia do internetowej popularności i odróżniania nadawców internetowych pozytywnych od negatywnych, a także zapoznanie z ideą ciałopozytywności.

  Czas trwania: 90 minut.

  Scenariusz można zobaczyć i pobrać poniżej.


  Dodatkowe materiały znaleźć można na stronie Sieciaki.pl w zakładce "Dla Nauczycieli" - "Propozycje edukacyjne".


  Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze