[[ratingoutline]]

  • Broszura dla rodziców nastolatków


    W centrum okładki narysowany jest nastolatek siedzący po turecku z laptopem na kolanach i słuchawkami w uszach.Publikacja wprowadzająca rodziców w internetowy świat ich dzieci. Opisane zostały w niej zarówno podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, jak i sposoby im zapobiegania, czy możliwości wsparcia i pomocy w trudnych sytuacjach.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze