[[ratingoutline]]

  • Scenariusz zajęć dla młodzieży w wieku 13-16 lat


    Okładka scenariusza zajęć ze zdjęciem zza monitora komputera lub laptopa. Za nim nastolatka wpatrzona w wyświetlaczCelem proponowanych zajęć jest przekazanie młodym ludziom wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadużywania internetu i komputera (w tym również grania w gry, zarówno online jak i offline). To też okazja do autorefleksji na temat czasu spędzanego w internecie i jego wpływu na pozostałe codzienne czynności.

    Czas trwania: 45 minut.    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze