[[ratingoutline]]

  • Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 11-13 lat


    Okładka scenariusza ze zdjęciem grupy nastolatków siedzących na trawie na boisku szkolnymZajęcia mają na celu zapoznanie dzieci ze specyfiką cyberprzemocy, możliwych konsekwencji dla jej sprawców i ofiar oraz pokazanie, że świadkowie cyberprzemocy powinni na nią reagować, a także prezentacja metod rozwiązywania sytuacji związanych z cyberprzemocą.

    Czas trwania: 45 minut.    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze