Tematyka

 • Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 11-13 lat


  Okładka scenariusza ze zdjęciem grupy nastolatków siedzących na trawie na boisku szkolnymZajęcia mają na celu zapoznanie dzieci ze specyfiką cyberprzemocy, możliwych konsekwencji dla jej sprawców i ofiar oraz pokazanie, że świadkowie cyberprzemocy powinni na nią reagować, a także prezentacja metod rozwiązywania sytuacji związanych z cyberprzemocą.

  Czas trwania: 45 minut.


  Zobacz i pobierz scenariusz >>
  Materiał filmowy >>


  Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


  rate_1
  Źle
  rate_2
  Słabo
  rate_3
  Średnio
  rate_4
  Dobrze
  rate_5
  Bardzo dobrze