[[ratingoutline]]

  • Podręcznik dla realizatorów ze scenariuszami zajęć dla dzieci w wieku 3-7 lat


    Kwadratowa okładka. U dołu pas zielonej trawy i napis Slovensko. Wyżej błękit nieba, a w chmurce sheeplive.eu.Podręcznik zawiera propozycje gier i zabaw z wykorzystaniem kreskówek "Owce w Sieci" w zapobieganiu negatywnym skutkom korzystania z nowych technologii.

    Polski projekt został opracowany i jest realizowany przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, którego Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest częścią. Głównym celem projektu jest edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii oraz netykiety, a także nauka krytycznego myślenia wobec dostępnych w internecie treści.


    Wszystkie kreskówki dostępne są na stronie Saferinternet TUTAJ


    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze