Tematyka

 • Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 9-11 lat


  Okładka z kolorowym obrazkiem u góry. Na nim centrum dowodzenia z komputerami wraz z Neciem - komputerowym robotem.Scenariusz zajęć z wykorzystaniem kursu e-learningowego dostępnego na stronie Sieciaki.pl. Ich realizacja stanowi podsumowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej przez dzieci z e-learningu.

  Celem zajęć jest edukacja dzieci na temat bezpiecznego korzystania z sieci.

  Scenariusz proponuje dwa warianty w zależności od długości zajęć:

  wariant I: 4 zajęcia, trwające łącznie 7 godzin lekcyjnych (x45 minut)
  wariant II: 3 godziny lekcyjne na 2 zajęcia.  Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze