[[ratingoutline]]

  • Scenariusz zajęć dla rodziców


    Szarobiałoczerwona okładka. U góry zdjęcie z nastolatką wpatrzoną w telefon. W tle odwróceni rodzice,

    Zajęcia mają na celu uwrażliwić rodziców na problem uwodzenia w internecie i uświadomić im ich znaczącą rolę w ochronie dzieci.


    Czas trwania: 30 minut.    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze