[[ratingoutline]]

  • Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 13-16 lat


    Okładka scenariusza. U góry zdjęcie dwóch śmiejących się nastolatek. Jedna chowa się za zeszytem. U dołu 6 kolorowych logo.Celem zajęć jest zapoznanie z pojęciami "hejtowanie" i "mowa nienawiści", zwiększenie świadomości dotyczącej problemu obrażania w sieci, a także prezentacja sposobów reagowania w sytuacji ofiary oraz świadka. To również forma kształtowania i promowania postaw empatycznych.

    Czas trwania: 45 minut.    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze