Tematyka

 • Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 13-16 lat


  Okładka scenariusza. U góry zdjęcie dwóch śmiejących się nastolatek. Jedna chowa się za zeszytem. U dołu 6 kolorowych logo.Celem zajęć jest zapoznanie z pojęciami "hejtowanie" i "mowa nienawiści", zwiększenie świadomości dotyczącej problemu obrażania w sieci, a także prezentacja sposobów reagowania w sytuacji ofiary oraz świadka. To również forma kształtowania i promowania postaw empatycznych.

  Czas trwania: 45 minut.


  Zobacz i pobierz scenariusz >>
  Prezentacja >>
  Materiał filmowy (zip) >>


  Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


  rate_1
  Źle
  rate_2
  Słabo
  rate_3
  Średnio
  rate_4
  Dobrze
  rate_5
  Bardzo dobrze