[[ratingoutline]]

  • Scenariusz zajęć dla młodzieży w wieku 13-18 lat


    Szaro żółta pierwsza strona scenariusza z dużą ilością tekstu opisującą szczegółowo jak przeprowadzić zajęcia. Biała czcionkaCelem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat różnych aspektów i przejawów przemocy w rodzinie oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji. Uczestnicy dowiedzą się także gdzie osoby doświadczające przemocy lub jej świadkowie mogą szukać pomocy i wsparcia.

    Czas trwania: 90 minut.    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze