Tematyka

 • Scenariusz zajęć dla młodzieży 13-18 lat


  Szaro-czerwono-biała pierwsza strona scenariusza. Dużo tekstu. Na kolorowym tle białą czcionką. Celem zajęć jest zachęcanie do szukania pomocy w sytuacjach trudnych dla siebie i innych, rozwijanie umiejętności formułowania problemów oraz szukania rozwiązań, jak również przybliżenie zasad funkcjonowania poradnictwa telefonicznego (ze szczególnym uwzględnieniem 116 111 - telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży* Fundacji) i innych form pomocy psychologicznej.

  Czas trwania: 90 minut.


  Zobacz i pobierz >>


  * od 2021 r. obowiązująca pisownia nazwy to: 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

  Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


  rate_1
  Źle
  rate_2
  Słabo
  rate_3
  Średnio
  rate_4
  Dobrze
  rate_5
  Bardzo dobrze