Tematyka

  • Scenariusz zajęć dla młodzieży 13-18 lat


    Szaro-czerwono-biała pierwsza strona scenariusza. Dużo tekstu. Na kolorowym tle białą czcionką. Celem zajęć jest zachęcanie do szukania pomocy w sytuacjach trudnych dla siebie i innych, rozwijanie umiejętności formułowania problemów oraz szukania rozwiązań, jak również przybliżenie zasad funkcjonowania poradnictwa telefonicznego (ze szczególnym uwzględnieniem 116 111 - telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży* Fundacji) i innych form pomocy psychologicznej.

    Czas trwania: 90 minut.    * od 2021 r. obowiązująca pisownia nazwy to: 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży


    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze