[[ratingoutline]]

  • Scenariusz zajęć dla rodziców, dziadków i innych opiekunów


    Prostokątna okładka. Na górze kolorowe majteczki jakby wisiały na sznurku i się suszyły. Gadki o gatkach.Scenariusz spotkania edukacyjnego, którego celem jest przekazanie informacji o tym, w jaki sposób można rozmawiać z dziećmi o ich cielesności oraz bezpieczeństwie, aby zwiększyć ich ochronę przed wykorzystaniem seksualnym.

    Czas trwania: 120 minut    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze