marzec 2022
Powrót
Webinar "Jak pomagać przez telefon i online dzieciom i młodzieży"

Zapraszamy do udziału osoby, które zaczynają pracę w linii pomocowej lub planują udzielać takiego rodzaju wsparcia.

Webinar poprowadzi konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Poruszone zostaną następujące tematy:

 • Jak rozmawiać o trudnych emocjach związanych z wojną w Ukrainie (np. o lęku, śmierci, relacjach z rówieśnikami z Ukrainy lub mających tam członków rodziny) 

 • Jak radzić sobie z własnymi trudnymi emocjami w kontakcie telefonicznym?  

 • Gdzie szukać wsparcia i pomocy?  

Aktualna sytuacja za naszą wschodnią granicą budzi trudne emocje w nas wszystkich. Dzieci i młodzież, tak samo jak dorośli przeżywają wojnę w Ukrainie. Słyszymy to coraz częściej w naszym telefonie 116 111. Wielu profesjonalistów włącza się w pomoc online i mamy nadzieję, że to spotkanie dostarczy cennych wskazówek.

Webinar pozwoli na poznanie specyfiki profesjonalnego wsparcia online i przez telefon dzieci i młodzieży. Przedstawione zostaną najczęstsze ograniczenia wynikające z tego rodzaju kontaktu oraz pokazane sposoby radzenia sobie z nimi. Zwrócona zostanie uwaga na korzyści płynące z tej formy pomocy.

Spotkanie poprowadzi Michalina Kulczykowska.

Udział w webinarze jest bezpłatny.

Miasto
MiejsceZoom
Początek14.03.2022 18:00
Koniec14.03.2022 19:30
Liczba miejsc402
ProwadzącyMichalina Kulczykowska
Grupa docelowaudzielający wsparcia online i przez telefon
Zaloguj się
Webinar "Zwiększanie odporności dzieci i rodzin w kontekście wojny"

Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy angażują się na rzecz pomocy uciekającym z Ukrainy.

Świat jest zachwycony niezwykłą, serdeczną i hojną reakcją Polaków (i nie tylko). Dziesiątki tysięcy wolontariuszy udziela schronienia i pomocy ukraińskim uchodźcom. Jako gospodarze i wolontariusze z pewnością zastanawiamy się, jak najlepiej zaspokoić specyficzne potrzeby dzieci i rodzin, z którymi mamy bezpośredni kontakt i które przyjęliśmy pod swój dach.   

Prowadzący spróbują wesprzeć nas w tych niezwykle ważnych rolach - rolach wspieraczy, którzy pomagają rodzinom uciekającym z Ukrainy wzmocnić ich odporność w obliczu traumy wojny. Opowiedzą na podstawie badań o typowych reakcjach na wojnę i katastrofy oraz o tym, jak najlepiej promować odporność dzieci i rodzin. Poruszą również bardzo ważną kwestię podstawowej potrzeby dbania o siebie, aby móc pozostać odpornym, pełnym nadziei i skutecznym w opiece nad innymi.

Webinar poprowadzą:

 • Gerry Byrne - pracuje z dziećmi i rodzinami od ponad 30 lat, specjalizuje się w relacjach rodzic-dziecko, przywiązaniu i traumie, leczeniu opartym na mentalizacji (MBT), ma doświadczenie pracy jako pielęgniarz psychiatryczny, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta psychoanalityczny dzieci i młodzieży, stworzył program dla rodziców "Rodzic jako Latarnia Morska",  (Ligthouse Patrenting Programme); jest założycielem i dyrektorem SOLAS OXFORD CIC;
 • Rory Bolton - pracuje w służbie zdrowia (National Health Service) od 30 lat,  specjalizuje się w MBT, radzeniu sobie z agresją, zaburzeniach osobowości, depresji, PTSD, traumie rozwojowej i innych, superwizuje zespoły pracujące metodą mentalizacji w Wielkiej Brytanii i Irlandii, jest współzałożycielem SOLAS OXFORD CIC;
 • Eamon McCrory - jest profesorem neurobiologii rozwojowej i psychopatologii w Kolegium Uniwersyteckim w Londynie, wicedyrektorem Wydziału Ryzyka Rozwojowego i Rezyliencji oraz Brytyjskiej Rady ds, Traumy (www.uktraumacouncil.org), jak również dyrektorem ds. edukacji i szkoleń oraz konsultacji ds. psychologii klinicznej w Anna Freud Center w Londynie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Na żywo będzie tłumaczony z j. angielskiego.

Miasto
MiejsceZoom
Początek18.03.2022 18:00
Koniec18.03.2022 19:30
Liczba miejsc352
Prowadzący
Grupa docelowawszyscy zaangażowani w pomoc uciekającym z Ukrainy
Zaloguj się
Webinar "Pomaganie dzieciom w trudnych czasach. Relacyjna i emocjonalna pierwsza pomoc"

Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, co mogą zrobić, aby pomóc dzieciom w tych wyjątkowych okolicznościach.

Wiemy, że nie ma lepszej inwestycji w dobrostan jednostek i całego społeczeństwa niż zmniejszenie liczby dzieci doświadczających skutków traumy. Ale jak to zrobić? Jak to robić szczególnie teraz, w czasie wojny w Ukrainie? Jak to zrobić, będąc w bezpośrednim kontakcie z dziećmi, które tuż za naszą wschodnią granicą doświadczyły wojny i próbują znaleźć schronienie w naszym kraju, mieście, sąsiedztwie czy domu?

Niezależnie od tego jak trudne wydaje się to wyzwanie, nie możemy ustawać w wysiłkach na rzecz pozytywnych zmian. 

Podczas spotkania prowadzący opowiedzą co możemy zrobić, aby stres nie zbierał strasznego żniwa oraz czy jest coś, o co możemy wzbogacić życie dzieci, aby zmienić je na lepsze.

Webinar pozwoli na poznanie naturalnych mechanizmów radzenia sobie z traumą i warunków, które pozwalają na ich uaktywnienie oraz specyfiki podejścia, które polega na łagodzeniu destrukcyjnego wpływu stresujących doświadczeń.

Prowadzący: eksperci z  Neufeld Institute - charytatywnej organizacji dobroczynnej, skupiającej się na edukacji dorosłych zaangażowanych w opiekę nad dziećmi (rodziców, opiekunów, wychowawców, lekarzy i in.) w zakresie psychologii rozwojowej opartej na teorii przywiązania, aby mogli oni  tworzyć odpowiednie warunki dzieciom do ich rozwoju:

 • dr Gordon Neufeld - uznany autorytet w dziedzinie rozwoju dziecka i psychologii klinicznej z ponad 45-letnim doświadczeniem, założyciel The Neufeld Institute
 • Joanna Bylinka-Stoch - psycholog i psychoterapeutka pracująca w nurcie psychologii rozwojowej, bazującej na więzi i zabawie (posiada certyfikat Therapy Focus within an Attachment-Based Develompental Approach, czyli zakorzenionej w podejściu rozwojowej terapii bazującej na więzi, uzyskany w The Neufeld Institute pod superwizją Darlene Denis-Friske oraz dr Gordona Neufelda)

Udział w webinarze jest bezpłatny. Na żywo będzie tłumaczony z j. angielskiego.

Miasto
MiejsceZoom
Początek23.03.2022 17:00
Koniec23.03.2022 18:30
Liczba miejsc109
Prowadzący
Grupa docelowawszyscy zainteresowani
Zaloguj się
Cykl webinarów dla dziennych opiekunów dotyczących przeciwdziałania krzywdzeniu małego dziecka 24.03, 12 i 28.04.2022 r.

Warunki udziału:

 • wykonywany zawód: opiekun dzienny dzieci do 3 roku życia,
 • miejsce pracy: Warszawa,
 • wypełnienie dodatkowego formularza rekrutacyjnego, dostępnego po zalogowaniu się na platformę i zapisaniu na wydarzenie  TUTAJ  (UWAGA! osoby, które nie wypełnią formularza zostaną automatycznie wypisane z wydarzenia),
 • pozytywna weryfikacja spełnienia ww. warunków.

Forma szkolenia: cykl trzech 135-minutowych webinarów realizowanych za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Tematyka i terminy poszczególnych webinarów:

 • "Rozwój małego dziecka" - 24 marca (czwartek) 
 • "Profilaktyka przemocy i krzywdzenia małego dziecka" - 12 kwietnia (wtorek), 
 • "Symptomatologia krzywdzenia  małego dziecka" - 28 kwietnia (czwartek).

Wszystkie powyższe webinary odbędą się w g. 18:00 - 20:15.

Aby uzyskać certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu - wymagana jest obecność na wszystkich wydarzeniach w danym cyklu.

W przypadku uruchomienia się zapisów na listę rezerwową (pojawi się przycisk "Wyślij zgłoszenie") wypełnienie dodatkowego formularza możliwe będzie po potwierdzeniu zapisu na listę rekrutacyjną do wydarzenia, potwierdzony powiadomieniem mailowym.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Po wyczerpaniu się limitu 50 miejsc uruchomiona zostanie lista rezerwowa.


Zadanie realizowane jest w ramach projektu: "Przeprowadzenie programu edukacyjnego dla pracowników placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 z zakresu ochrony dzieci przed przemocą” finansowanego przez m.st. Warszawa. 

Miasto
MiejsceClickMeeting
Początek24.03.2022 18:00
Koniec28.04.2022 20:15
Liczba miejsc22
Prowadzący
Grupa docelowadzienni opiekunowie z Warszawy
Zaloguj się
Konferencja online „Dziecko doświadczające traumy” - 30.03.2022 r.

Konferencja online pt. „Dziecko doświadczające traumy” skierowana jest do specjalistów różnych dziedzin wspierających dzieci pokrzywdzone przestępstwem.

Konferencja organizowana jest przez Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Konferencja ma na celu upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania dzieci doświadczających traumy wynikającej z przemocy, której doświadczyło dziecko. Eksperci zaprezentują metody pracy z rodzicami/opiekunami wspierającymi dziecko oraz podkreślą wagę świadczonego przez nich wsparcia. Konferencja niewątpliwie przyczyni się do integracji środowiska specjalistów zajmujących się pomocą dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem oraz do rozwoju współpracy interdyscyplinarnej.

PROGRAM KONFERENCJI

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Patronaty: 


Wydarzenie w ramach projektu współfinansowanego ze środków programu Prawa, Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020 Unii Europejskiej, zgodnie z umową nr 856665 — BarnahusPoland 

Konferencja współfinansowana ze środków Fundacji Drzewo i Jutro. 

Miasto
Miejsceonline
Początek30.03.2022 08:30
Koniec30.03.2022 15:45
Prowadzący
Grupa docelowaspecjaliści wspierający dzieci pokrzywdzone przestępstwem
Zaloguj się