Michalina Kulczykowska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła kurs terapii poznawczo–behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT. W Fundacji pracuje w programie Pomocy Telefonicznej jako konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116111, telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100 oraz jako interwent kryzysowy. Zajmuje się również szkoleniem stażystów i profesjonalistów w tematyce pomocy psychologicznej oraz superwizją ich pracy w tym obszarze. Prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży w tematyce rozwiązywania problemów, radzenia sobie z emocjami, czy zagrożeń online i hejtu. Odbyła także staż w Dziale prawnym Fundacji i towarzyszy klientom podczas rozpraw sądowych.

< wróć