lipiec 2022
Powrót
Zapraszamy do udziału w rekrutacji na szkolenie, które jest częścią projektu „Pearls for children”, mającego na celu zbudowanie sieci złożonej ze specjalistów pracujących z dziećmi, a także instytucji publicznych i podmiotów prywatnych zajmujących się przeciwdziałaniem krzywdzeniu dzieci, aby skuteczniej wykrywać i reagować na przypadki krzywdzenia oraz zapobiegać temu zjawisku. Więcej informacji o projekcie:  www.pearlsforchildren.eu

PROCES REKRUTACJI OBEJMUJE:

 1. zgłoszenie udziału w rekrutacji  kliknięciem w  "Wyślij zgłoszenie" po prawej stronie niniejszego ogłoszenia, na zielonym tle (po zalogowaniu się na platformę);
 2. wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego poza platformą TUTAJ 
  (u
  waga! aby wypełnić formularz nie trzeba być zalogowanym na platformie, jednak podane w nim dane, takie jak: imię i nazwisko oraz adres e-mail muszą zgadzać się z danymi Użytkownika platformy);
 3. weryfikację zgłoszenia przez zespół rekrutacyjny, a w przypadku przyjęcia - wpisanie na listę uczestników, potwierdzone mailowym powiadomieniem z platformy o zapisie.

Zakres merytoryczny szkolenia: 

 • paradygmat rezyliencji i zmiana perspektywy – od podejścia skoncentrowanego na deficytach do koncentracji na mocnych stronach beneficjentów;
 • okresy rozwojowe krytyczne w kontekście negatywnych doświadczeń dziecięcych (ACE);
 • poprawa umiejętności rozpoznawania, zapobiegania i właściwego reagowania na przypadki dzieci i rodzin zagrożonych ACE i przemocą poprzez stosowanie metod, narzędzi i strategii skoncentrowanych na rezyliencj;
 • stosowanie metod, narzędzi oraz startegii rezyliencji w codziennej pracy z beneficjentem oraz przygotowanie praktycznego planu wdrażania.

Rezyliencję definiuje się jako zdolność jednostek do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami dzięki dostępowi do sprzyjających zdrowiu zasobów psychologicznych, społecznych, kulturowych i fizycznych.

W szkoleniu wziąć udział może maksymalnie 25 osób!

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Katarzyną Roguszewską: katarzyna.roguszewska@fdds.pl.

Projekt finansowany ze środków programu Unii Europejskiej „Prawa, równość i obywatelstwo” (2014–2020).


Miasto
Miejsceonline
Początek26.07.2022 09:00
Koniec28.07.2022 16:00
Prowadzący
Grupa docelowa
Zaloguj się

Zapisy prowadzone są w trybie ciągłym, a kurs - po otrzymaniu do niego dostępu - zrealizować będzie można w dogodnym dla siebie terminie. Proszę nie sugerować się datą podaną po prawej stronie ogłoszenia na zielonym tle. Co miesiąc data ta będzie zmieniana, aby zachować ciągłość zapisów.

Warunki uzyskania dostępu do kursu:

 • wykonywany zawód: pracownik żłobka - opiekun, psycholog, kierownik,
 • miejsce pracy: Warszawa,
 • wypełnienie dodatkowego formularza rekrutacyjnego, dostępnego po zalogowaniu się na platformę i zapisaniu na wydarzenie TUTAJ  (UWAGA! osoby, które nie wypełnią formularza zostaną wypisane z listy zainteresowanych),
 • pozytywna weryfikacja spełnienia ww. warunków - zapisani, którzy nie będą ich spełniać zostaną wypisani z listy.

Forma szkolenia: 3-modułowy kurs e-learning dostępny wyłącznie dla osób zakwalifikowanych do udziału. Weryfikacja zgłoszeń będzie prowadzona na bieżąco.  Zapisy prowadzone są w trybie ciągłym, a kurs zrealizować będzie można w dogodnym dla siebie terminie.

Zakres merytoryczny kursu:

 • rozwój małego dziecka
  (znaczenie więzi, rozwój psychiczny dziecka, emocje dziecka, rodziców, własne, trudne zachowania),
 • zjawisko przemocy wobec małych dzieci
  (formy i skala, wpływ na rozwój dziecka, czynniki ryzyka, rozpoznawanie objawów krzywdzenia),
 • reagowanie na przemoc wobec dziecka
  (współpraca wewnątrz placówki, współpraca z rodzicami, interwencja, Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem, podstawy prawne, udział opiekuna w procedurze "Niebieskiej Karty")

Udział w kursie jest bezpłatny.


Zadanie realizowane jest w ramach projektu: "Przeprowadzenie programu edukacyjnego dla pracowników placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 z zakresu ochrony dzieci przed przemocą dotowany przez UM Warszawa".

Miasto
Miejsceplatforma
Początek30.07.2022 00:00
Koniec30.07.2022 00:00
Liczba miejsc1796
Prowadzący
Grupa docelowapracownicy miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
Zaloguj się