"Ustalamy domowe zasady ekranowe" - Spotify FDDS

Rozmowa z Łukaszem Wojtasikiem (2020 r.).