How you can support your child during bombing?

Jak możesz wspierać swoje dziecko podczas bombardowania? Dostępne również w językach: ukraiński, polski