Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej. Ukończyła kurs Akademii Socjoterapii CWR, I stopień kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz jest w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii psychodynamicznej KCP. W Fundacji pracuje w programie Pomocy Telefonicznej jako konsultantka 116111 – telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży oraz teamliderka 9=osobowego zespołu konsultantów. Posiada kilkuletnie doświadczenie prowadzenia grup socjoterapeutycznych, które zdobywała w placówkach wsparcia dziennego, młodzieżowym ośrodku socjoterapii i szkołach podstawowych. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla dzieci, młodzieży oraz profesjonalistów w zakresie profilaktyki, pomocy psychologicznej oraz komunikacji.

< wróć