Marta Wojtas

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Komunikacji Międzykulturowej Uniwersytetu w Tampere w Finlandii. W trakcie Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji. Przeprowadziła szereg treningów profilaktycznych i rozwojowych dla dzieci i młodzieży. Realizuje działania edukacyjne szkoląc profesjonalistów z Polski i zagranicy w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami online ze szczególnym uwzględnieniem problemu dostępu dzieci do szkodliwych treści, w tym treści pornograficznych. W Fundacji koordynuje prace Poradni Dziecko w Sieci, prowadzi konsultacje rodzicielskie wspierając dobre rodzicielstwo cyfrowe oraz grupy rozwojowe, współpracuje z telefonami zaufania 116 111 i 800 100 100. Jest autorką artykułów poświęconych problematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie oraz scenariuszy zajęć edukacyjnych.

< wróć