Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Komunikacji Międzykulturowej Uniwersytetu w Tampere w Finlandii oraz Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji.  W trakcie 4-letniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Posiada kwalifikacje pedagogiczne. W Fundacji koordynuje prace Poradni Dziecko w Sieci, w której również pracuje indywidualnie z rodzicami, wspierając dobre rodzicielstwo cyfrowe. Współpracuje ze 116111 - telefonem zaufanie dla dzieci i młodzieży oraz 800 100 100 - telefonem dla profesjonalistów w sprawach bezpieczeństwa dzieci. Prowadzi warsztaty rozwojowe i edukacyjne oraz grupy wsparcia dla dzieci, młodzieży i rodziców.  Szkoli profesjonalistów z Polski i zagranicy w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami online. Jest autorką artykułów poświęconych problematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie oraz scenariuszy zajęć edukacyjnych.

< wróć