Psycholożka. Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiowała także na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii. W Fundacji - jako wiceprezeska zarządu - odpowiada m.in. za strategię profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci oraz zajmuje się projektami dotyczącymi praw dziecka i profilaktyki krzywdzenia dzieci. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu zapobiegania przemocy i wykorzystywaniu. Jest autorką i współautorką kampanii, publikacji i programów szkoleniowych dotyczących przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.

< wróć