Katarzyna Seidel

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia magisterskie na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. W Fundacji, do czerwca 2021 roku,  koordynowała program Standardy Ochrony Dzieci (d. Chronimy Dzieci). Autorka scenariuszy szkoleń, zajęć profilaktycznych dla dzieci i warsztatów dla rodziców z zakresu zapobiegania przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu. Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim jako wykładowca.

< wróć