Katarzyna Seidel

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia magisterskie na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. W Fundacji koordynatorka programu Standardy Ochrony Dzieci. Autorka scenariuszy szkoleń, zajęć profilaktycznych dla dzieci i warsztatów dla rodziców z zakresu zapobiegania przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu. Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim jako wykładowca.

< wróć