Doktorka nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Ukończyła całościowe szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii prowadzonej przez Instytut Psychologii Zdrowia, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od kilku lat pracuje psychoterapeutycznie z osobami dorosłymi. W Fundacji pracuje w programie Pomocy Telefonicznej świadcząc pomoc telefoniczną oraz online w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111, a także szkoląc i superwizując pracę stażystów w tym programie. Prowadzi również szkolenia dla profesjonalistów związane z problematyką funkcjonowania dzieci oraz nastolatków, a także pomocy psychologicznej i interwencji.

< wróć