Absolwentka społecznej psychologii klinicznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SPWS oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego SWPS. Ukończyła kurs z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą w modelu poznawczo-behawioralnym, kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W trakcie 5-letniego całościowego szkolenia psychoterapii w podejściu systemowo-ericksonowskim. Pracuje w 116 111 telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy psychologicznej przez telefon i online. Dzieli się także perspektywą młodych osób, którą ma szansę poznawać w codziennej pracy w telefonie zaufania. Jest autorką  materiałów edukacyjnych oraz artykułów dotyczących rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży.

< wróć