Absolwentka Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji oraz Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii Zdrowia. W Fundacji pracowała jako specjalistka do spraw pomocy telefonicznej i online dzieciom, młodzieży i dorosłym, jako koordynatorka telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100 oraz koordynatorka Poradni "Dziecko w Sieci". Obecnie jest psychoterapeutką w Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie. Ma bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, nastolatkami i ich rodzicami. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów i rodziców w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Jest autorką i współautorką scenariuszy zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w tym zakresie, realizuje również takie spotkania.

< wróć