Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Ukończyła 4,5 szkolenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej z elementami terapii psychodynamicznej. W Fundacji zajmuje się diagnozą dzieci oraz psychoterapią dzieci i dorosłych oraz świadczy pomoc telefoniczną i online. Jest także koordynatorką merytoryczną w projekcie Warszawskiego Zintegrowanego Systemu Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Posiada doświadczenie pracy psychologicznej i wychowawczej z dzieckiem i rodziną w Pogotowiu Opiekuńczym i Domach Dziecka.

< wróć