Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Ukończyła 4,5 letnie szkolenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej z elementami terapii psychodynamicznej. W Fundacji zajmuje się diagnozą dzieci, psychoterapią dzieci i dorosłych oraz świadczeniem pomocy telefonicznej i online. Jest również biegłym sądowym i wydaje opinie sądowo-psychologiczne. Szkoli profesjonalistów z zakresu pomocy dzieciom krzywdzonym. Jest autorką narzędzi edukacyjnych dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

< wróć