Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe w Zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, szkolenie dla mediatorów. W Fundacji prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i ich opiekunów oraz terapię rodzinną. Prowadzi grupy rozwojowo-edukacyjne oraz szkolenia dla profesjonalistów z zakresu procedury Niebieskiej Karty oraz rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej oraz terapeutycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

< wróć