Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Terapii Rodzin Stowarzyszenia OPTA. Posiada uprawnienia do pracy metodą wideotreningu komunikacji, jest certyfikowanym trenerem SAFE® (Secure Attachment Family Education). W Fundacji od wielu lat wspiera rodziców dzieci do 6 r.ż., pomaga kobietom z depresją okołoporodową. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupy terapeutyczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla profesjonalistów. Jest współautorką licznych warsztatów dla rodziców małych dzieci.

< wróć