Absolwentka Indianapolis University. W Fundacji pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w Poradni "Dziecko w Sieci" i jest naczelnym redaktorem magazynu „Digital Youth” (dawniej pod nazwą „Numa Numa”). Prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie bezpieczeństwa online, dotyczące min. cyberprzemocy, ryzykownych zachowań online, sekstingu, problemu uwodzenia w sieci, nadużywania nowych technologii, skierowane do dzieci, młodzieży, profesjonalistów oraz rodziców, a także dotyczące uważnego rodzicielstwa dla profesjonalistów i rodziców. Ukończyła roczne studium facylitacji konfliktów. Jest terapeutką psychologii procesu. Autorka lub współautorka programów szkoleniowych dla profesjonalistów oraz scenariuszy zajęć edukacyjnych dla młodzieży.

< wróć