Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  Ukończyła szkołę trenerów House of Skills oraz kurs I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pracuje w programie Pomocy Telefonicznej. Jest współautorką wielu materiałów edukacyjnych i kampanii społecznych w programie Dziecko w sieci.

< wróć