Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Superwizor Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Fundacji zajmuje się diagnozą i terapią dzieci krzywdzonych oraz terapią dorosłych. Prowadzi zajęcia dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z rozpoznawania, interwencji i profilaktyki przemocy. Współautorka i realizatorka programu grupowej pracy, skierowanego do dzieci doświadczających przemocy i ich niekrzywdzących opiekunów.

< wróć