Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz czteroletniego szkolenia Studium Terapii Rodziny organizowanego przy Stowarzyszeniu OPTA. Od kilku lat rozwija się w nurcie psychoanalitycznym. Obecnie kończy szkolenie w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii. Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. W Fundacji pracuje z rodzicami dzieci 0-6 lat, szczególnie ojcami. Szkoli profesjonalistów w tematyce związanej z rolą ojca. Jest współautorem scenariuszy pracy grupowej z ojcami.

< wróć