Iberystka, absolwentka Stosunków Międzynarodowych, wiceprezeska zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ekspertka Sieci PROMISE zrzeszającej Centra Pomocy Dzieciom z całej Europy. W FDDS od 2012 roku. Absolwentka Wydziału Stosunków Międzynarodowych w Collegium Civitas w Warszawie oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współautorka polskiego modelu Centrum Pomocy Dzieciom, a  także programów edukacyjnych dotyczących ochrony dzieci przed krzywdzeniem. W Fundacji odpowiada m.in. za koordynację i rozwój Sieci Centrów Pomocy Dzieciom.

< wróć