Od 20 lat związana z organizacjami pozarządowymi. Koordynowała projekty edukacyjne z zakresu zwalczania mowy nienawiści i cyberprzemocy, wykorzystujące grywalizację i nowoczesne technologie. W ZHP jest członkinią sądu koleżeńskiego i komisji przyznającej uprawnienia wychowawcom na poziomie województwa, koordynuje wdrażanie standardów ochrony dzieci w ramach programu Safe From Harm (zagwarantowanie ochrony przed nadużyciami związanymi z przejawami przemocy, w szczególności fizycznej, emocjonalnej i seksualnej). Pracowała jako socjoterapeutka i wychowawczyni w świetlicach socjoterapuetycznych oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeurycznym. Współpracowała z placówkami szkolno-wychowawczymi, w których prowadziła liczne warsztaty z zakresu rozwijania kompetencji miękkich, profilaktyki uzależnień, ekologii. W Fundacji jest członkinią zespołu programu Standardy Ochrony Dzieci.

< wróć