Psycholożka, certyfikowana trenerka, psychoterapeutka systemowa i poznawczo-behawioralna (certyfikat nr 408), obecnie w trakcie poszerzania warsztatu terapeutycznego o techniki terapii psychodynamicznej - ISTDP, specjalista z psychoterapii dzieci i młodzieży. Od kilkunastu lat pracuje jako terapeuta i diagnosta, w tym osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadzi gabinet psychoterapii i diagnozy psychologicznej w Gdyni. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii poznawczo-behawioralnych, terapii trzeciej fali: DBT, ACT, Terapia Schematu, w tym osób ze spektrum autyzmu, m.in. uzyskała certyfikat uprawniający do wykorzystania ADOS 2 w diagnostyce klinicznej. Ma również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla profesjonalistów, kadry uczelni wyższych i placówek terapeutyczno-pomocowych.


< wróć