Socjolożka, psychotraumatolożka, ekspertka w zakresie standardów ochrony dzieci. Nauczycielka akademicka WUM. W latach 2002-2011 w Fundacji Rodzić po Ludzku tworzyła program rzecznictwa i monitoringu przestrzegania praw kobiet-pacjentek w opiece okołoporodowej. Zrealizowała kilka kampanii społecznych (m.in. „Akcja Rodzić po ludzku" 2005-2006), badań ilościowych, jakościowych oraz monitoringów dotyczących przestrzegania praw pacjenta oraz oceny jakości opieki nad matką i dzieckiem w Polsce. Jako reprezentantka strony społecznej brała udział w pracach zespołu powołanego przez Ministerstwo Zdrowia do opracowania projektu standardu opieki okołoporodowej w latach 2007-2011. Autorka, współautorka i redaktorka licznych raportów, publikacji popularno-naukowych i naukowych, dotyczących przede wszystkim praw pacjenta, opieki okołoporodowej opartej na dowodach naukowych, samodzielności i niezależności zawodu położnej oraz ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Od 2017 r. pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, kierowała programem wczesnej profilaktyki krzywdzenia dzieci oraz wspierania rodzicielstwa, a obecnie zajmuje się problematyką wdrażania standardów ochrony małoletnich.


< wróć