Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na UW, a także Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka. Jest trenerką z wieloletnim doświadczeniem, głównie w obszarze umiejętności wychowawczych oraz miękkich. Pracowała zarówno ze zmotywowanym klientem (rodzicem poszukującym wiedzy), jak i mniej (klientami pomocy społecznej) oraz różnymi grupami zawodowymi. Przez kilka lat kwalifikowała również (w tym szkoliła) kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Dodatkowo ma także ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu w pomocy społecznej (zarówno w NGO jak i w urzędzie). W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest koordynatorką Poradni dla Rodziców Latarnia Morska (d. Centrum Dziecka i Rodziny).

< wróć