15. Ogólnopolska Konferencja "Ostrożnie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci" - 21.06.2023 r. (prelegenci i abstrakty)


PRZEJDŹ DO ZAPISÓW >>

WYSTĄPIENIA 21.06.2023 r. (środa)

9:00-10:30 Mali "dorośli" oraz "mali" dorośli - proces parentyfikacji w rodzinach z małym dziećmi

Parentyfikacja to złożony, wieloczynnikowo uwarunkowany oraz wielowymiarowy proces rodzinny, który charakteryzuje się odwróceniem ról między dziećmi a ich rodzicami. Podczas gdy rodzice (opiekunowie) w różnych okolicznościach (np. zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych, konflikt, migracja zarobkowa) nie są w stanie realizować swojej roli rodzicielskiej bądź z niej abdykują, dzieci sparentyfikowane opiekują się rodzicami, na przykład przejmując odpowiedzialność za emocje rodzica (opiekuna). Podczas wystąpienia zostanie omówiona problematyka parentyfikacji ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu relacji między małym dzieckiem a jego rodzicem (opiekunem).

   dr Judyta Borchetpsycholożka, adiunktka w Zakładzie Badań nad Rodziną i Jakością Życia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Stypendystka Narodowego Centrum Nauki (Etiuda 2019) oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (START 2022). Badaczka zainteresowana psychologią społeczną, psychologią zdrowia, relacjami i procesami zachodzącymi w rodzinie, a w szczególności - procesem parentyfikacji, który był przedmiotem jej badań doktorskich.

 10:45-12:15 Znaczenie roli ojca w pierwszych latach życia dziecka w oparciu o teorię więzi

W trakcie wystąpienia zostaną przedstawione kluczowe wnioski płynące z badań naukowych nt. znaczenia obecności i zaangażowania ojca dla prawidłowego rozwoju dziecka na różnych etapach życia. Badania te wskazują, że: 1) Brak obecności ojca w rodzinie jest istotnym czynnikiem ryzyka dla występowania rozmaitych problemów emocjonalnych i społecznych u dzieci; 2) Bliska więź ojca z dzieckiem oparta na zaangażowaniu i emocjonalnej dostępności wpływa na lepszy rozwój poznawczy, społeczny, komunikacyjny, motoryczny i emocjonalny dzieci; 3) Dobra relacja z ojcem jest czynnikiem chroniącym dzieci i młodzież przed wystąpieniem rozmaitych problemów rozwojowych, zaburzeń w zakresie zdrowia psychicznego oraz niepożądanych społecznie zachowań (np. konfliktów z prawem, przemocy). Prelegent omówi także kluczowe mechanizmy odpowiadające za wskazane powyżej zależności. Ramą teoretyczną będzie tutaj przede wszystkim teoria więzi, wskazująca na istotność wykształcenia się bezpiecznego (ufnego) stylu przywiązania dla optymalnego rozwoju dziecka. Obecność i emocjonalna dostępność ojca sprzyjają kształtowaniu się bezpiecznej więzi między nim a dzieckiem, co pozytywnie wpływa na rozwój dziecka i sprzyja większej skuteczności ojcowskich oddziaływań w przyszłości.


dr Kamil Janowicz - psycholog, post-doctoral researcher i nauczyciel akademicki na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu; w swojej pracy naukowej zajmuje się m.in. różnymi aspektami przygotowania do rodzicielstwa i tożsamością rodzicielską. Współpracuje z wieloma fundacjami (m.in. Share the Care, Dajemy Dzieciom Siłę, Odzyskani), prowadząc warsztaty i wykłady psychoedukacyjne dla rodziców i młodzieży oraz grupy rozwojowe dla ojców. Wiedzę naukową nt. ojcostwa i rozwoju dziecka popularyzuje na autorskim blogu Father_ing.

12:30-14:00 Rola ojca w życiu dziecka po rozstaniu rodziców w ujęciu  prawnym i psychologicznym

W pierwszej części wystąpienia, akcentując perspektywę dziecka, odniesiemy się do jego potrzeb w sytuacji rozstania rodziców.  Przedstawimy, jak najczęstsze różnice w podejściu do wychowania pomiędzy rodzicami tworzą rozwojowe środowisko dla dziecka. Odnosząc się do trudności, jakie para rodzicielska napotyka po rozstaniu w utrzymaniu współpracy rodzicielskiej, pokażemy wpływające na nią wybrane świadome i nieświadome procesy, takie jak "gatekeeping" czy wzajemne projekcyjne.

Drugą część sesji poświęcimy sytuacji procesowej dzieci w konfliktach rodzinnych i rozwodowych. Omówione zostaną następujące zagadnienia:
  • sytuacja okołorozwodowa - postanowienia zabezpieczające;
  • sytuacja procesowa ojców w praktyce - w sytuacji rozstania rodziców.;
  • alienacja rodzicielska -  czym jest i jakie są jej skutki prawne? 
  • tendencje orzekania co do opieki nad małoletnimi dziećmi przez Sądy Warszawskie/ Polskie. 
Agnieszka Olszewska - mediatorka i psychoterapeutka psychoanalityczna. Pracuje w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dz. Bemowo m.st. Warszawy oraz prywatnym gabinecie psychoterapii. Prowadzi mediacje, terapię indywidualną, par oraz grupową. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. 

Eliza Kuna - adwokat, mediator przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, ekspert w prawie rodzinnym. Prelegentka na licznych konferencjach dotyczących prawa rodzinnego.
14:30-16:00

sesja
równoległa 1
Przychodzi dziecko do lekarza - jak w takich warunkach budować dobrą relację? Czyli wizyta u pediatry jako spotkanie z drugim człowiekiem

Wizyta dziecka u lekarza zwykle wiąże się ze stresem u małego pacjenta i opiekunów. Co lekarz powinien zrobić, żeby to doświadczenie uczynić mniej strasznym? Jak w takich warunkach budować dobrą relację z dzieckiem? Czyli o tym, że wizyta lekarska to nie tylko uchwycenie i próba rozwiązania problemu medycznego, ale również spotkanie z drugim człowiekiem.

Róża Hajkuślekarka, specjalistka pediatrii. Pracuje w podkarpackim szpitalu na oddziale dziecięcym. Prowadzi konto na instagramie @roza_lekarkadladzieci oraz bloga edukacyjnego lekarzdladzieci.pl. Autorka wystąpienia TEDx "Medycyna oparta na celebrytach".

14:30-16:00

sesja
równoległa 2
Pracownik Socjalny jako latarnia morska - refleksje na temat pracy pracownika pomocy społecznej opartej na mentalizacji

Celem spotkania będzie podzielenie się refleksjami ze współpracy z Wiltshire Council w Wielkiej Brytanii. Zespół pracowników społecznych oparł swoją pracę indywidualną z klientem, jak i pracę grupową, na zmodyfikowanym programie „Rodzic jak latarnia morska - praca oparta na mentalizacji”. Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane główne założenia programu, jak i wnioski wynikające z superwizji pracowników społecznych w UK.

dr n. med. Anna Szczepaniakpsycholożka, psychoterapeutka, doktorka nauk medycznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie kliniczne pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Praktykowała w placówkach klinicznych w Łodzi i w Warszawie. Psychoterapeutycznie kształcona w Laboratorium Psychoedukacji, uzupełnieniem edukacji jest stała ścieżka szkoleń w Anna Freud Center w Londynie. Odbyła staż kliniczny w strukturach NHS Oxford. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę specjalizuje się w pracy z wczesnodziecięcą traumą relacyjną małych pacjentów, którzy doświadczyli różnych form przemocy ze strony bliskich opiekunów. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży. Jest autorką wielu publikacji naukowych.

ZOBACZ POPRZEDNI DZIEŃ DZIEŃ >>

WRÓĆ DO PROGRAMU KONFERENCJI >>

PRZEJDŹ DO ZAPISÓW >>