Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego. W Fundacji zajmuje się koordynacją projektów w Programie Pomocy Telefonicznej. Prowadzi szkolenia dla pracowników punktów Blue Dots, pracujących z rodzinami doświadczającymi kryzysu uchodźczego w związku z wojną w Ukrainie.


< wróć