Z początkiem 2022 roku rozpoczęliśmy stałą publikację podcastów fundacyjnych (powstało wtedy 11 odcinków). To kolejne narzędzie, dzięki któremu staramy się przybliżyć nasze działania i wprowadzać nowe treści edukacyjne. 

Tematyka, którą poruszamy w naszych rozmowach dotyczy szeroko pojętej ochrony dzieci przed krzywdzeniem, w ujęciu prawniczym, terapeutycznym i psychospołecznym. Do udziału zapraszamy zarówno naszych specjalistów z Fundacji, jak i gościmy ekspertów zewnętrznych.

Podcasty dostępne są na stronie i w aplikacji Anchor, Spotify, YouTube oraz Apple i Google Podcasts, Overcast i Pocket Casts.   (1/2024) Ustawa o ochronie małoletnich z lipca 2023 roku wprowadza nowe wymagania dot. ochrony praw dzieci, m.in. nakłada na wszystkie podmioty pracujące z dziećmi, obowiązek stworzenia standardów ochrony małoletnich. W tym odcinku rozmawiamy z Agatą Sotomską – koordynatorką programu Standardy Ochrony Dzieci w Fundacji oraz Katarzyną Kataną – radczynią prawną Fundacji.

Posłuchaj na Spotify >>
Posłuchaj na YouTube >>
Transkrypcja >>
   (11/2023) Czym jest metalizowanie w kontekście relacji rodzic-dziecko? Skąd wzięła się nazwa naszej Poradni Latarnia Morska i jak w niej pomagamy?  Na czym polega rola latarni morskiej rodzica? W rozmowie wzięła udział koordynatorka Poradni - Joanna Kulpińska oraz jedna z psycholożek - Joanna Fejfer-Szpytko.

Posłuchaj na Spotify >>
Posłuchaj na YouTube >>
Transkrypcja >>
   (10/2023)  O skali przemocy wobec dzieci, a także o formach ich krzywdzenia opowiedzą autorzy badania „Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce 2023”. Katarzyna Drabarek, Katarzyna Makaruk: oraz dr Szymon Wójcik z działu badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Podcast finansowany ze środków z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Posłuchaj na Spotify >>
Posłuchaj na YouTube >>
Transkrypcja >>
  (9/2023) Do fundacyjnego studia zaprosiliśmy dr Różę Hajkuś – lekarkę, specjalistkę pediatrii. Rozmawialiśmy o Karcie Praw Dziecka Pacjenta i o tym, jak sprawić, by dziecko jak najmniej bało się wizyty u lekarza, a kontakt z personelem medycznym w przychodni czy szpitalu nie był źródłem dodatkowego stresu u małych pacjentów i ich opiekunów. Podcast został zorganizowany w ramach projektu pt. „Rodzicielstwo to wspólne zadanie od początku”.

Posłuchaj na Spotify >>
Posłuchaj na YouTube >>
Transkrypcja >>
   (8/2023) Twórcze wykorzystanie nowych technologii może stanowić alternatywę dla internetowych zagrożeń. Dzieci i młodzież korzystają i będą korzystali z internetu. Jako dorośli oraz rodzice mamy możliwość wspierania w zachowywaniu balansu w korzystaniu z sieci oraz kierowania na treści i narzędzia, które mogą wspierać rozwój młodych osób. Z tego odcinka dowiesz się, jak można inspirować dzieci do kreatywnego korzystania  z nowych technologii.

Posłuchaj na Spotify >>
Posłuchaj na YouTube >>
Transkrypcja >>
  (7/2023) Standardy Ochrony Dzieci zbierają w jednym miejscu, porządkują i doprecyzowują zasady, których przyjęcie sprawia, że dana instytucja jest bezpieczna dla dzieci – jej personel potrafi zidentyfikować sytuacje stwarzające ryzyko krzywdzenia dziecka oraz podjąć działania profilaktyczne oraz interwencyjne. Warto wprowadzać je również w placówkach medycznych. I o tym rozmawiają goście tego odcinka. 

Posłuchaj na Spotify >>
Posłuchaj na YouTube >>
Transkrypcja >>
  (6/2023) Z okazji Światowego Dnia Uchodźcy nagraliśmy podcast pokazujący siłę organizacji pomocowych w obliczu kryzysu uchodźczego. Chcemy przybliżyć Wam perspektywę organizacji zaangażowanych w pomoc osobom, które zmuszone przez wojnę, musiały opuścić Ukrainę. Do odcinka zaprosiliśmy Monikę Kacprzak, która mówi o doświadczeniach UNICEF. O działaniach w FDDS opowiada członkini zarządu Renata Szredzińska. 

Posłuchaj na Spotify >>
Posłuchaj na YouTube >>
Transkrypcja >>
Сила гуманітарних організацій під час кризи біженства - подкаст з UA субтитрами >>
Транскрипція >>
  (5/2023) Z okazji Międzynarodowego Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci i Młodzieży obchodzonego 17 maja, zaprosiliśmy do studia osoby związane z telefonem zaufania 116 111 prowadzonego przez FDDS, aby opowiedziały o tym, jak istotną rolę pełnią linie pomocowe udzielające wsparcia młodym ludziom. Gościnie podzieliły się doświadczeniami z codziennej pracy konsultantów i konsultantek. Podcast dostępny jest również z napisami w j. ukraińskim.

Posłuchaj na Spotify >>
Posłuchaj na YouTube >>
Transkrypcja >>
Телефон довіри для дітей та молоді 116 111. Дзвінки, що дають силу - подкаст з UA субтитрами >> 
Tранскрипція >>
  (4/2023) Odcinek poświęcony rodzinie patchworkowej i perspektywie ojca. Gościem jest Sebastian Pluta - psycholog, terapeuta, nauczyciel, pracujący z różnymi grupami, ale przede wszystkim ojcami; jest także superwizorem w obszarze przeciwdziałania przemocy. 

Posłuchaj na Spotify >>
Posłuchaj na YouTube >>
Transkrypcja >>
  (3/2023) Patotreści w internecie stanowią istotne zagrożenie szczególnie dla młodych osób. Przemoc, alkohol i narkotyki często stanowią główny element tego rodzaju streamów i nagrań. Rozmawiamy z Jakubem Szczęsnym, który między innymi zajmuje się sprawę tzw. Szkolnej 17, o tym czym są patotreści oraz w jaki sposób można ograniczać ich zasięg.

Posłuchaj na Spotify >>
Posłuchaj na YouTube >>
Transkrypcja >>
  (2/2023) Czym jest mentalizacja i dlaczego jest tak ważna w relacji rodzica z małym dzieckiem? Jak wzmacnia ona kompetencje rodzicielskie? A jak zdolność do mentalizacji rozwijać u dziecka i co może taki proces zburzyć? Zapraszamy na rozmowę z Magdaleną Winiarską-Smoczyńską - terapeutką w naszym Centrum Dziecka i Rodziny na Saskiej Kępie i pracuje w nurcie mentalizacji.

Posłuchaj na Spotify >>
Posłuchaj na YouTube >>
Transkrypcja >>
  (1/2023) W ostatnich miesiącach w mediach głośno było o nadużyciach osób dorosłych, którym powierzono pod opiekę dzieci w placówkach i instytucjach (trenera, siostrę zakonną, nauczycielkę). Co można zrobić aby poprawić bezpieczeństwo dzieci poza domem i przeciwdziałać ich krzywdzeniu? O tym kolejnym naszym podcaście. Gościnie porozmawiają o standardach ochrony dzieci w placówkach w praktyce.

Posłuchaj na Spotify >>
Posłuchaj na YouTube >>
Transkrypcja >>
  (11/2022) Czym dla nas są dobre święta? Jak święta przeżywają dzieci i co jest dla nich szczególnie ważne w tym okresie? Na świąteczną rozmowę zapraszają: Monika Kamińska , Izabela Małyska oraz Joanna Marszał-Kotas – psychoterapeutka rodzinna.

Posłuchaj na Spotify >>
Posłuchaj na YouTube >>
  (10/2022) Czym są kary cielesne dla dziecka i jaki mają wpływ na jego rozwój i postrzeganie siebie i świata? A jak klapsa postrzegają Polacy? Do rozmowy zaprosiliśmy autorki najnowszego raportu z badań nt. kar fizycznych: Katarzynę Drabarek i Katarzynę Makaruk, a także psychoterapeutkę Magdę Winiarską-Smoczyńską.

Posłuchaj na Spotify >>
Posłuchaj na YouTube >>

(9/2022) O tym, jak ojcowie postrzegają swoją rolę rodzica i z jakimi trudnościami mierzą się na co dzień, opowiadają: Joanna Włodarczyk – badaczka i autorka raportu „Tata 2022” oraz Maciej Chodorek – specjalista pracujący z ojcami terapeutycznie w Centrum Dziecka i Rodziny FDDS. 

Posłuchaj na Spotify >>
Posłuchaj na YouTube >>
 

(8/2022) Wprowadzenie Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej doprowadziło do tego, że prawa dzieci w internecie zostały zagrożone. Tego tematu podjęli się: Katarzyna Katana, Szymon Wójcik i Anna Grabowska z Fundacji. 

Posłuchaj na Spotify >>
Posłuchaj na YouTube >>
(7/2022) Maciej Kępka - na co dzień związany z programem Dziecko w Sieci w Fundacji - rozmawiał z dr Magdaleną Rowicką -  psycholożką i pracowniczką Instytutu Psychologii w APS o korzystaniu przez małe dzieci z urządzeń ekranowych.

Posłuchaj na Spotify >>
Posłuchaj na YouTube >>
  

(6/2022) Zapis rozmowy wspominkowej o Irenie Kornatowskiej - współzałożycielce Fundacji Dajemy Dzieciom  Siłę. Wspominają ją pracownicy, którzy mieli okazję poznać i współpracować w działaniach fundacyjnych z Panią Doktor.

Posłuchaj na Spotify >>
Posłuchaj na YouTube >>
 

(5/2022) O swoim doświadczeniu uchodźczym opowiada Elsi Adajew, który ponad dwadzieścia lat temu - mając 10 lat - przyjechał do Polski uciekając przed wojną w Czeczenii. Magda Hojnor i Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska z naszej Fundacji mówią o kontekście prawnym i społecznym sytuacji dzieci w kryzysie wojennym.

Podcast na Spotify >>
Podcast na YouTube >>

(4/2022) Podcast jest wspomnieniem o Alinie Margolis-Edelman, założycielce Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, w 100-lecie jej urodzin. Rozmawiają dr Monika Sajkowska i Michał Szymańczak.

Odsłuchaj >>

(3/2022) Rozmowa Marty Wojtas i Agnieszki Nawarenko z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę o tym, jak wspierać dzieci w trudnych emocjach w związku z wojną. 

Odsłuchaj >>
  (1/2022) Podcast "Wiedzieć, słuchać i chronić, czyli o sytuacji prawnej dzieci pokrzywdzony przestępstwem" to rozmowa z Justyną Podlewską i Katarzyną Kataną, prawniczek z FDDS. 

Odsłuchaj >>
   

 Wcześniejsze podcasty dostępne są na Spotify:  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę | Podcast w Spotify