ANKIETA EWALUACYJNA, ZAŚWIADCZENIA oraz NAGRANIA wystąpień dostępne są dla uczestników konferencji  TUTAJ >>


PROGRAM KONFERENCJI:

7 czerwca (wtorek), 9:00 - 18:15

9:00 - POWITANIE 

dr Monika Sajkowska, prezeska zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

9:15 - 10:45 SESJA PLENARNA:

Standardy ochrony dzieci w obliczu kryzysu humanitarnego

 • Nieszczelne granice. Co wojna w Ukrainie pokazała praktykom ochrony dzieci? - Anna Krawczak, FDDS
 • Działania UNICEFU w Polsce w zakresie ochrony dzieci-uchodźców - Milena Harizanova, UNICEF
 • Czego nauczył nas kryzys humanitarny związany z wojną w Ukrainie? - Agnieszka Deja, Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie

10:45 - 11:00 PRZERWA

11:00 - 12:30 SESJE RÓWNOLEGŁE:

1. Psychologiczne, społeczne, rozwojowe i fizjologiczne uwarunkowania zaburzeń i trudności związanych z jedzeniem i karmieniem

 • Anoreksja niemowlęca jako postać zaburzeń karmienia - dr Małgorzata Cichecka-Wilk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Responsywne karmienie - co najczęściej martwi rodzica? - Marta Baj-Lieder, Szkoła Terapii Karmienia Od Pestki Do Ogryzka (wystąpienie nie będzie dostępne do ponownego odtworzenia)
2. Trauma rozwojowa i relacyjna w podejściu neurorozwojowym - dr n. med. Małgorzata Klecka, Ośrodek Fastryga w Świerklanach

12:30 - 15:00 PRZERWA

15:00 - 16:30 SESJE RÓWNOLEGŁE:

1. "Gdy wewnętrzny ból nie pozwala widzieć dziecka" - o doświadczeniach prowadzenia grup terapeutycznych dla matek z zaburzeniami depresyjnymi - Joanna Fejfer-Szpytko, Aneta Grużewska, FDDS

2. Rodzice, ekrany, internet - a ryzyko krzywdzenia dziecka

 • Czy publikowanie wizerunku małego dziecka w internecie krzywdzi? - aktualne problemy prawne - Adriana Denys-Starzec, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Kiedy rodzic używa ekranów... Wpływ korzystania z urządzeń ekranowych na jakość relacji z dzieckiem oraz jego rozwój emocjonalno-poznawczy - Marta Wojtas, FDDS

16:30 - 16:45 PRZERWA

16:45 - 18:15 SESJE RÓWNOLEGŁE:

1. „A piersią też go nakarmisz?” - czyli o tym, co słyszą i jak na to odpowiadają mężczyźni opiekujący się dziećmi

 • Co o roli ojca mówią mężczyźni zgłaszający się po pomoc do Centrum Dziecka i Rodziny? Refleksje z gabinetu i sali warsztatowej - Maciej Chodorek, FDDS
 • Jak otoczenie (nie) wspiera młodych ojców - Kamil Janowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Jak zmienia się podejście do ojcostwa w ostatnich latach w Polsce? Wyniki najnowszych badań wśród ojców - Joanna Włodarczyk, FDDS
2. Profilaktyka krzywdzenia dzieci - jak budować rezyliencję małego dziecka?

 • Zawsze jest jakiś ciąg dalszy. Odkrywanie procesów resilience w przezwyciężaniu przeciwności losu przez dzieci - Anna Borucka, Krajowe Centrum Przeciwdziała Uzależnieniom (dawniej: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
 • Między bliskością a separacją. Rola przywiązania w budowaniu rezyliencji u małych dzieci - dr Magdalena Stawicka, ZERO-PIĘĆ Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci (wystąpienie nie będzie dostępne do ponownego odtworzenia)

ZOBACZ ABSTRAKTY WYSTĄPIEŃ I INFORMACJE O PRELEGENTACH PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI >>8 czerwca (środa), 9:00 - 18:30

9:00 - 10:30 SESJA PLENARNA:

Jak mentalizacja wspiera pracę z rodzinami wysokiego ryzyka krzywdzenia dziecka

 • Jak "patrzeć na siebie z zewnątrz, a innych od wewnątrz" w pracy z rodzinami, w których występuje przemoc? Praktyczne ujęcie koncepcji mentalizacji - Piotr Halkiewicz, NZOZ Ośrodek Terapii i Psychoedukacji "Kompas" w Będzinie
 • Rodzic jak latarnia morska - wykorzystanie elementów terapii opartej na mentalizacji (MBT) w pracy z rodzicem małego dziecka - Karolina Putz, Agata Milik-Brzezińska, FDDS

10:30 - 10:45 PRZERWA

10:45 - 12:15 SESJE RÓWNOLEGŁE:

1.  Reagowanie na krzywdzenie dziecka - jakie narzędzia oferuje nam prawo? - Paulina Masłowska, radczyni prawna, FDDS

2. Różne formy opieki instytucjonalnej nad dziećmi z perspektywy potrzeb małego dziecka, jego rodziców i całej rodziny

 • Potrzeby dziecka i rodziny, a wybór formy opieki dla malucha - Karla Orban, PsychologRB.pl
 • Rola opiekuna małego dziecka w instytucji we wspieraniu rodzin i rozpoznawaniu przemocy wobec dziecka - Magda Winiarska-Smoczyńska, FDDS
 • Kim jest opiekun dzienny? - Renata Ostrowska, Beata Świtacz, Zespół Żłobków m.st. Warszawy

12:15 - 15:00 PRZERWA

15:00 - 16:30 SESJE RÓWNOLEGŁE:

1.  Trauma - mózg - ciało - dr n. med. Anita Sumiła, Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin (wystąpienie nie będzie dostępne do ponownego odtworzenia)

2. Wspieranie rodziców dzieci z niepełnosprawnością jako profilaktyka krzywdzenia dzieci ( sesja nie będzie dostępna do ponownego odtworzenia)

 • Co daje siłę rodzicom w mierzeniu się z niepełnosprawnością dziecka - Monika Ciechomska, Magdalena Kocon-Różycka, Instytut Matki i Dziecka
 • "Ludzie. Przede wszystkim ludzie" - jakość kontaktu ze specjalistami, a proces mierzenia się rodziców z diagnozą zaburzeń rozwoju u dziecka - dr n. hum. Eliza Kiepura-Nawrocka, Instytut Matki i Dziecka

16:30 - 16:45 PRZERWA

16:45 - 18:30 SESJA PLENARNA:

Współczesne  modele rodzicielstwa - skąd rodzice wiedzą, jak być wystarczająco dobrymi rodzicami?

 • Prezentacja narzędzia "Family Skills" tworzonego w ramach międzynarodowego projektu współfinansowanego przez Program Unii Europejskiej Erasmus+ - Angela Cristofalo, AMS Associazone per la Mobilitazione Sociale, Włochy
 • Rodzicielstwo oparte na niepewności - jak wspierać rodziców zagubionych w gąszczu porad wychowawczych - Anita Janeczek-Romanowska, Ośrodek Bliskie Miejsce w Warszawie

ZOBACZ ABSTRAKTY I INFORMACJE O PRELEGENTACH DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI >>


POBIERZ PROGRAM >>
POBIERZ ZAPROSZENIE >>


ANKIETA EWALUACYJNA, ZAŚWIADCZENIA i NAGRANIA dostępne dla uczestników konferencji >>Honorowy patronat nad konferencją objęli: 

Współfinansowanie w ramach projektu Family Skills Erasmus + (2020-1-IT02-KA204-079081)

            << wróć