"Jak wdrażać standardy ochrony małoletnich?" - bezpłatne szkolenia!

21 grudnia 2023

Od 15 lutego 2024 roku każdy podmiot pracujący z dziećmi ma obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest ekspertem w tym obszarze. Od ponad 15 lat promujemy i wdrażamy standardy w Polsce. Teraz pomożemy także Twojej organizacji!  

Zapraszamy na bezpłatne, stacjonarne szkolenia w styczniu i lutym w Warszawie:

 • 9.01 (szkolenie dedykowane kierowni(cz)kom i personelowi podmiotów prowadzącym DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ)
 • 18.01 
 • 1.02 (szkolenie dedykowane kierowni(cz)kom i personelowi podmiotów prowadzącym DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNĄ)
 • 8.02
 • 15.02 (szkolenie dedykowane kierowni(cz)kom i personelowi MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH - zapisy zostaną uruchomione wkrótce)
 • 21.02
 • 28.02

Wszystkie szkolenia odbędą się w formule stacjonarnej w Warszawie.

Adresaci planowanych szkoleń:

Kierowniczki_cy i pracowniczki_cy podmiotów prowadzących działalność oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do których uczęszczają albo w których przebywają lub mogą przebywać dzieci. 

Cel szkolenia :

Zapoznanie uczestników szkolenia ze standardami ochrony małoletnich zgodnie z aktualizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wyposażenie w umiejętności z zakresu tworzenia Polityki ochrony dzieci, a także przekazanie uczestnikom wiedzy na temat roli instytucji w przeciwdziałaniu krzywdzeniu dzieci – działań profilaktycznych oraz reagowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia dziecka. 

Zakres merytoryczny 

 • standardy ochrony małoletnich i Polityka ochrony dzieci – obecny stan prawny;  
 • problematyka krzywdzenia dzieci: wprowadzenie do identyfikacji krzywdzenia dzieci i długoterminowych skutków krzywdzenia;
 • struktura Polityki ochrony dzieci – jak krok po kroku przejść proces tworzenia Polityki w instytucji;
 • praktyczne ćwiczenia: grupowe wypracowanie elementów dokumentu Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem; 
 • funkcjonowanie standardów ochrony małoletnich w praktyce: czynniki ryzyka i szansy w opracowaniu, wdrożeniu, upowszechnianiu i monitorowaniu standardów w formie Polityki ochrony dzieci.  

 Udział w szkoleniach jest bezpłatny. 

Zapisy: Platforma edukacyjna FDDS: Wszystkie kursy

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: standardy@fdds.pl.  

Więcej informacji o standardach: Standardy Ochrony Dzieci (fdds.pl)

 

Co możesz zrobić już teraz, aby przygotować się do wprowadzenia standardów?

1. Załóż konto placówki i wypełnij ankietę, której wynik pozwoli określić, jakie działania na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem są już realizowane, a czego brakuje, aby można było uznać, że standardy są spełniane. Po wypełnieniu ankiety otrzymasz informacje zwrotne, które należy wykorzystać podczas opracowania planu dalszych działań.

2. Zapoznaj się z podręcznikami oraz webinarami skierowanymi do typu podmiotu, który reprezentujesz. Znajdziesz je w zakładce Standardy w działaniu.

3. Obejrzyj webinary o standardach ochrony dzieci i obowiązkach wynikających z nowych przepisów. Znajdzie je w zakładce Standardy.