grudzień 2022
Powrót

OBECNIE PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA NA LISTĘ REZERWOWĄ

Do udziału w szkoleniu zapraszamy profesjonalistów pracujących z dziećmi doświadczającymi kryzysu uchodźczego, którzy:

  • biegle posługują się językiem polskim,
  • przeprowadzą po szkoleniu zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem zaprezentowanej metody do końca kwietnia 2023 r.
Celem szkolenia jest przygotowanie do realizacji zajęć z dziećmi metodą TeamUp, będących elementem wsparcia psychospołecznego dzieci w drodze (tj. doświadczających kryzysu uchodźczego). TeamUp to grupowe wsparcie psychospołecznego oparte na ruchu, opracowana dla dzieci w drodze, obejmujące zajęcia sportowe, kreatywny ruch i taniec, ćwiczenia świadomości ciała i oddychania, piosenki i rutyny. Jednorazowo takie zajęcia trwają 45 minut.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy mieć zarejestrowane konto na platformie i:

  1. zalogować się na platformie i kliknąć w przycisk "Zapisz się" na zielonym tle ogłoszenia ORAZ
  2. wypełnić formularz rekrutacyjny - TUTAJ (dostęp dla osób zapisanych)

Osoby spełniające ww. kryteria zostają od razu wpisane na listę uczestników. Osoby niespełniające określonych warunków zostaną wypisane z listy zapisanych, czego potwierdzeniem będzie automatyczny mail o wypisie z wydarzenia oraz utrata dostępu do podstrony szkolenia >>

W przypadku uruchomienia listy rezerwowej (napis na przycisku zmienia się na "Wyślij zgłoszenie") - tylko osoby dodatkowo przyjęte otrzymają potwierdzenie zapisania na liście uczestników. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapisanie się na wydarzenie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu udziału w szkoleniach otwartych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę >>

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zebrania grupy co najmniej 8-osobowej. W innym wypadku szkolenie zostanie odwołane.


(zdjęcie przy ogłoszeniu pochodzi ze strony: https://www.warchildholland.org)


MiastoWarszawa
Miejscew trakcie ustaleń
Początek06.12.2022 09:00
Koniec07.12.2022 16:00
Prowadzący
Grupa docelowaprofesjonaliści pracujący z dziećmi doświadczającymi kryzysu uchodźczego
Językpolski
Zaloguj się