Zapraszamy na webinar poświęcony obowiązkowi wdrażania standardów ochrony dzieci

03 października 2023

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich) wprowadza nowe instrumenty ochrony praw dzieci. M.in. nakłada na podmioty pracujące z dziećmi, obowiązek posiadania standardów ochrony małoletnich. Instytucje i placówki powinny podporządkować się nowym przepisom do 14 lutego 2024 r. 

W odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości 13.10.2023 r.  w g. 16:00 - 17:30 odbędzie się webinar pn. "Standardy ochrony dzieci - co warto wiedzieć o nowych przepisach?".

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Czym są standardy ochrony dzieci?
  • Jakie korzyści dla dzieci oraz personelu wynikają z wdrożenia standardów?
  • Jakie placówki są objęte nowymi przepisami? 
  • Jakie wymogi należy spełnić wdrażając standardy? 
  • Czy wymogi ustawy o ochronie małoletnich pokrywają się z dotychczas promowanymi przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę Standardami Ochrony Dzieci? 
  • Co grozi placówkom, które nie wdrożą standardów w terminie wskazanym w ustawie?
  • Jakie narzędzia i materiały przygotowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę mogą wesprzeć instytucje w przyjęciu standardów. 


Do udziału zapraszamy przedstawicieli placówek i instytucji pracujących z dziećmi, prowadzących działalność: oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową, związaną z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich,  a także hotele i obiekty turystyczne oraz miejsca zakwaterowania zbiorowego. 

Zapisy >>

Więcej szczegółowych informacji o standardach ochrony dzieci i realizowanym przez nas programie dostępnych jest na dedykowanej stronie: https://standardy.fdds.pl