Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku

14 października 2022

Od stycznia 2021 r.  dział prawny FDDS realizuje projekt finansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. W ramach projektu podejmowane są  działania edukacyjne, interwencyjne, monitorujące i rzecznicze,  aby zwiększyć i ujednolić ochronę dziecka pokrzywdzonego przestępstwem.

 Do tej pory przygotowaliśmy m.in.:

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami. Można także zapisać się jeszcze do udziału w konferencji!