[[stationaryoutline]]

 • Zapisy są już otwarte!

  Zapraszamy do udziału w 21. edycji naszej konferencji!

  W tym roku, w programie m.in: przyjrzymy się polskiej drodze do dzieciństwa bez przemocy, przedstawimy narzędzia do mierzenia ryzyka zagrożenia dziecka, będziemy dyskutować o zmianach jakie wprowadziła ustawa o standardach ochrony małoletnich, zaprezentujemy najświeższe wyniki badań dotyczących skali problemu a także podejmiemy temat problematycznych zachowań seksualnych dzieci.  

  W harmonogramie 4 sesje plenarne i projekcja filmu pierwszego dnia oraz 9 sesji równoległych oraz 3 warsztaty drugiego dnia.

  Zapisy do udziału prowadzone są wyłącznie przez platformę. W dwóch trybach:

  1. rejestracji DEDYKOWANEJ (z kodem) – przeznaczonej dla osób, których udział w konferencji jest finansowany przez Urząd m.st. Warszawy lub Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, według odrębnie ustalonych zasad   -  dedykowana  jest osobom reprezentującym instytucje wymiaru sprawiedliwości w całej Polsce (sędziom z Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich oraz Wydziałów Karnych, prokurator(k)om, policjant(k)om dzielnicowym z Wydziałów ds. Nieletnich i Patologii, kurator(k)om i protokolant(k)om, biegłym z Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów, osobom pracującym w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, specjalistycznych ośrodkach wsparcia oraz członk(ini)om Zespołów Interdyscyplinarnych spoza Warszawy) oraz  przedstawiciel(k)om warszawskich placówek podległych Urzędowi m.st. Warszawy

  Liczba dostępnych miejsc dla osób z jednej instytucji/organizacji – 2 (chyba, że organ finansujący zdecyduje inaczej).

  Osoby spełniające ww. kryteria  zainteresowane udziałem i zapisem z kodem zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem: edukacja@fdds.pl

  2. rejestracji OTWARTEJ (płatnej) – dla pozostałych osób zainteresowanych udziałem:

  • płatność realizowana jest na etapie rejestracji za pośrednictwem systemu Przelewy24 (wpłaty dokonywane poza platformą nie będą przyjmowane);
  • cena zależy od daty rejestracji (podane ceny są w kwotach brutto):

  do 31.08.2024 – 350 zł
  od 1.09 do 30.09.2024 – 400 zł
  od 1.10.2024 – 450 zł

  Więcej informacji o zasadach zapisów i udziału: ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM >>
  (UWAGA! zarejestrowanie się do udziału jest jednoznaczne z jego akceptacją)

  PROGRAM KONFERENCJI >>
  PRZEJDŹ DO ZAPISÓW >>


  Zapisz się i bądź z nami 28 i 29 października w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki!

 • Informacje ogólne

  Konferencja organizowana jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę od 2004 roku we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy – Biurem Pomocy i Projektów Społecznych.

  Jest to największe w Polsce spotkanie profesjonalistów działających na rzecz pomocy dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrony praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych. Konferencja adresowana jest do sędziów, prokuratorów, kuratorów, psychologów, psychiatrów, pedagogów, przedstawicieli instytucji rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych oraz innych profesjonalistów

  W 2024 roku organizatorzy podjęli ważną decyzję o zmianie tytułu konferencji, które przez 20 edycji odbywała się pod hasłem "Pomoc dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem". Ten obszar nadal pozostanie ważnym tematem wystąpień i debat w czasie konferencji. Jednak zakres problematyki poruszanej w czasie tego wydarzenia jest znacznie szerszy i wieloaspektowy. Konferencyjne sesje poświęcone są również profilaktyce przemocy wobec dzieci, rozwiązaniom systemowym, w tym legislacji dotyczącej ochrony dzieci przed krzywdzeniem, przemocy rówieśniczej, itd. 

  Dlatego zdecydowaliśmy, że od 21 edycji nowy tytuł konferencjiOgólnopolska Konferencja "Dzieciństwo bez przemocy" – będzie trafnie informował o szerokim spektrum poruszanej tematyki. Dodatkowym argumentem za zmianą nazwy konferencji jest zamiar organizacji jesienią każdego roku ogólnopolskiej kampanii społecznej promującej ideę dzieciństwa bez przemocy i rozwiązania, które wzmacniają ochronę dzieci. Konferencja Dzieciństwo bez przemocy w Warszawie będzie centralnym wydarzeniem edukacyjnym organizowanym w ramach kampanii. Lokalne konferencje pod tym hasłem będą się odbywały w całym kraju.

  Więcej informacji o dotychczasowych edycjach konferencji przeczytać można na dedykowanej stronie: konferencja.fdds.pl 

  Konferencję częściowo sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.