Tłumaczenia na konferencji / Усний переклад конференції

02 września 2022

Nadal można zapisywać się do udziału w konferencji!

W tym roku wystąpienia będą tłumaczone na język ukraiński. Część z nich również na język angielski.

Więcej informacji wkrótce: Dziecko pokrzywdzone przestępstwem (fdds.pl)

-----------------------

Ви все ще можете записатися на конференцію!

Цього року виступи будуть перекладені українською мовою. Деякі з них також володіють англійською мовою.

Більше інформації незабаром: Dziecko pokrzywdzone przestępstwem (fdds.pl)