logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Kurs e-learning
Cel:
przygotowanie profesjonalistów do diagnozy zagrożeń online, podejmowania udanych działań edukacyjnych oraz skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia problemu dotyczącego zagrożeń online.
Czas trwania: 180 minut.

Kurs e-learning
Cel: poznanie metod diagnozowania przemocy rówieśniczej i konstruowania działań pedagogicznych w oparciu o diagnozę.
Czas trwania: 180 minut.

Kurs e-learning
Cel: przygotowanie profesjonalistów do stworzenia i wdrożenia dokumentu dostosowanego do specyfiki placówki.
Czas trwania: 120 minut.
Kurs e-learning
Cel: kształcenie umiejętność rozpoznawania objawów krzywdzenia dziecka.
Czas trwania: 80 minut.
Kurs e-learning
Cel:
zapoznanie uczestników kursu ze standardami bezpieczeństwa szkoły w internecie.
Czas trwania: 45 minut.
Kurs e-learning
Cel:
rozwijanie umiejętności rozpoznawania objawów wykorzystywania seksualnego dziecka.
Czas trwania: 40 minut.

Kurs e-learning Fundacji Orange
Cel: przygotowanie rodziców, edukatorów i opiekunów do procesu wychowania dzieci w świecie nowych technologii, przedstawienie porad i sposobów reagowania na problemy młodych związane z użytkowaniem internetu i nowych technologii
Czas trwania: 90 min

Kurs e-learning
Cel:
dostarczenie wiedzy z zakresu przygotowania dzieci do składania zeznań, przesłuchania małoletnich świadków w sprawach karnych oraz organizowania przyjaznych pokoi przesłuchań dzieci.
Czas trwania: 80 minut (4 moduły).

Kurs e-learning
Cel:
przygotowanie do roli świadka dziecka uczestniczącego w rozprawie sądowej.
Czas trwania: 25 minut (4 moduły).

kurs e-learning
Cel:
zapoznanie z różnymi formami zagrożeń internetowych: cyberprzemoc, kontakty z osobami poznanymi w internecie, umieszczanie zdjęć, plagiat, nadmierne korzystanie z komputera i internetu. 
Czas trwania: 45 minut (7 modułów)..