[[ratingoutline]]

 • Scenariusz zajęć z dziećmi w wieku 8-11 lat

  Scenariusz zajęć poświęcony jest edukacji wczesnoszkolnej w zakresie bezpieczeństwa w sieci ze szczególnym uwzględnieniem problemu cyberprzemocy. Opiera są na fabule trzeciej części przygód Sieciaków z książki Łukasza Wojtasika „Sieciaki. Jest nas więcej” i słuchowisku internetowym o tym samym tytule.

  Zajęcia mają na celu uwrażliwienie uczniów i uczennic na problem przemocy w sieci, zapoznanie ich z możliwymi konsekwencjami cyberprzemocy, nauczenie reagowania na cyberprzemoc w roli ofiary lub świadka oraz promowanie kulturalnej komunikacji i konstruktywnej krytyki.

  Czas trwania zajęć: 2 x 45 minut

  Adresaci: dzieci w wieku II-IV klasy szkoły podstawowej.  Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze